ข่าวสารและกฎหมายใหม่ที่สมาชิกแชร์

มกราคม 11, 2022

ข้อควรปฎิบัติ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา

มกราคม 11, 2022

ข้อแนะนำ เมื่อมีคำบังคับ / หมายบังคับคดีจากสำนักงานบังคับคดี

มกราคม 11, 2022

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีหมายศาล

มกราคม 11, 2022

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีหมายเรียกตำรวจ

มกราคม 11, 2022

ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา (แบบย่อ)

มกราคม 11, 2022

ข่าวสาร คดีใกล้ตัว สถิติเกิดบ่อยมาก

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ