อื่นๆ

พฤษภาคม 9, 2020

มอบตัวช้า ไม่มีเหตุบบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020

เข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานเป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 347/25 […]
พฤษภาคม 12, 2020

มอบตัวช้า ไม่มีเหตุบบรรเทาโทษ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 12, 2020

แม้มีพยานหลักฐานที่สามารถนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ โดยไม่ต้องใช้คำรับสารภาพในชันจับกุมและชั้นสอบสวนแต่พฤติการณ์ที่จำเลยยอมมอบตัว ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1473/2 […]
พฤษภาคม 12, 2020

ยินยอมให้จับกุม และมอบของกลางแก่เจ้าพนักงานตำรวจ เป็นเหตุบรรเทาโทษ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/25 […]
พฤษภาคม 13, 2020

การที่มิได้ลงมือทำร้าย ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020

หากเป็นกรณีใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งการจับกุม ก็มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2 […]
พฤษภาคม 13, 2020

แม้รับสารภาพหลังจากสืบพยานจำเลยบางส่วนก็มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3152/2 […]
พฤษภาคม 14, 2020

เหตุบรรเทาโทษใช้เฉพาะคดีที่ศาลพิจารณาเท่านั้น ไปลดโทษคดีอื่นไม่ได้

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เคยมีสาเหตุโกรธเคือง ผู้ตายเมาสุราและพูดจาข่มขู่ จำเลยเดินถอยหลังจนติดหอประชุมจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย1นัดถือว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ