ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1958/2518

ป.อ. มาตรา 33, 78, 90, 91, 278, 279, 284

จำเลยใช้อุบายหลอกลวงหญิงผู้เสียหายว่าจะให้สีผึ้ง 1 ตลับ ผู้เสียหายหลงเชื่อตามไปเอาจากจำเลยที่สวนหลังบ้านแล้วจำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหาย ดังนี้ จำเลยมีความผิดฐานหลอกลวงหญิงไปเพื่อการอนาจารกระทงหนึ่ง และฐานกระทำอนาจารอีกกระทงหนึ่ง

สีผึ้งของกลางเป็นทรัพย์ที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดต้องริบ

จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโดยไม่ต้องมีการสืบพยานหลักฐานอย่างใดถือว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษ ควรลดโทษให้จำเลย

___________________________

โจทก์ฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ คดีฟังได้ว่าจำเลยได้ใช้อุบายหลอกลวงเด็กหญิงอายุ 12 ปีไปเพื่อการอนาจาร โดยว่าจะให้สีผึ้ง 1 ตลับ ผู้เสียหายหลงเชื่อตามไปเอาจากจำเลยในสวนหลังบ้านแล้วจำเลยได้ทำอนาจารผู้เสียหาย มีผู้พบเห็นการกระทำของจำเลยจึงได้ควบคุมตัวจำเลยไว้ และยึดได้สีผึ้งเป็นของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 (ที่ถูกเป็นมาตรา 279) มาตรา 284 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ข้อ 9 ข้อ 10 ลงโทษจำเลยตามมาตรา 278 วรรค 2 (ที่ถูกเป็นมาตรา 279 วรรค 2) ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี คำขอให้ริบของกลางให้ยกเสียเนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำผิด

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองกรรมเป็นกระทงความผิดขอให้ริบของกลาง และไม่ควรลดโทษแก่จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองกรรมเป็นกระทงความผิดขอให้ริบของกลางและไม่ควรลดโทษแก่จำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานหลอกลวงหญิงไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 ฐานหนึ่ง และกระทำความผิดฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279อีกฐานหนึ่ง ความผิดสองฐานดังกล่าวต่างกันและแยกจากกันได้ มิใช่เป็นความผิดต่อเนื่องเป็นกระทงเดียวกัน ดังนั้น การกระทำของจำเลยเป็นความผิดอาญาสองกรรม

สีผึ้ง 1 ตลับของกลางเป็นทรัพย์ที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดอันจะต้องริบ

สำหรับปัญหาที่ว่าควรลดโทษแก่จำเลยหรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อจำเลยทราบคำฟ้องของโจทก์แล้ว จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องทันทีโดยไม่ต้องมีการสืบพยานหลักฐานอย่างใด คำให้การรับสารภาพของจำเลยต่อศาลเป็นเหตุบรรเทาโทษ ควรลดโทษให้แก่จำเลย

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11ข้อ 9 กระทงหนึ่งและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ข้อ 9 กระทงหนึ่งและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ข้อ 10 อีกกระทงหนึ่ง ลงโทษเรียงกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ข้อ 2จำคุกกระทงความผิดละ 1 ปี รวมจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78จำคุก 1 ปี ของกลางริบ

(สมชัย ทรัพยวณิช-สนับ คัมภีรยส-รื่น วิไลชนม์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_2  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ